Наші цінності

Наші цінності

Місія закладу дошкільної освіти №35 “Горобинка” включає такі ключові аспекти:

 1. Розвиток дитини: Забезпечення всебічного розвитку дитини, враховуючи її фізичні, інтелектуальні, емоційні та соціальні потреби.
 2. Інклюзія: Створення умов для навчання та розвитку всіх дітей, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей та потреб, включаючи дітей з особливими освітніми потребами.
 3. Підготовка до школи: Підготовка дітей до успішного переходу в школу, формування базових знань, умінь та навичок, необхідних для подальшого навчання.
 4. Соціалізація: Сприяння соціалізації дітей, розвиток їхніх комунікативних навичок, вміння працювати в колективі, будувати дружні стосунки та поважати інших.
 5. Партнерство з батьками: Активне залучення батьків до освітнього процесу, надання їм підтримки та консультацій, сприяння формуванню єдиної виховної стратегії між закладом та родиною.
 6. Безпека і комфорт: Забезпечення безпечного та комфортного середовища для дітей, створення умов для їхнього здоров’я та благополуччя.
 7. Професійний розвиток педагогів: Постійне вдосконалення професійних навичок педагогічного колективу, запровадження новітніх методик та технологій у вихованні та навчанні дітей.
 8. Екологічне виховання: Формування у дітей відповідального ставлення до навколишнього середовища, розвиток екологічної свідомості та навичок екологічно відповідальної поведінки.

Ці аспекти допомагають створити гармонійне середовище для розвитку дітей та підготувати їх до подальших життєвих етапів.

Візія закладу дошкільної освіти №35 “Горобинка” включає наступні ключові положення:

 1. Інноваційний освітній центр: Стати провідним освітнім центром, який використовує найсучасніші методики та технології для всебічного розвитку дітей.
 2. Інклюзивність та рівність: Бути закладом, де кожна дитина, незалежно від її індивідуальних особливостей, має рівні можливості для навчання і розвитку.
 3. Підготовка майбутніх лідерів: Формувати у дітей лідерські якості, навички критичного мислення та самостійності, необхідні для успішного життя у швидкозмінному світі.
 4. Партнерство з родинами: Створити міцне партнерство з родинами, де батьки активно залучені в освітній процес та підтримують розвиток своїх дітей.
 5. Безпека і комфорт: Забезпечити високий рівень безпеки та комфорту для дітей, створюючи середовище, де вони можуть розвиватися і навчатися з радістю.
 6. Екологічна свідомість: Виховувати дітей з розумінням важливості охорони навколишнього середовища, формувати екологічно відповідальне ставлення з раннього віку.
 7. Професійний розвиток персоналу: Забезпечувати постійний професійний розвиток та вдосконалення педагогів, підтримуючи їх у запровадженні інноваційних підходів до навчання і виховання.
 8. Співпраця з громадою: Активно взаємодіяти з місцевою громадою, брати участь у суспільному житті та сприяти розвитку культури і традицій регіону.
 9. Різноманітність освітніх програм: Запропонувати різноманітні освітні програми, які задовольняють потреби і інтереси кожної дитини, сприяють розвитку їх потенціалу та талантів.

Ці положення формують бачення закладу як місця, де кожна дитина може отримати найкращі умови для розвитку, навчання та підготовки до майбутнього.